Mit navn er Mahmoud og jeg har været ansat som Computermedarbejder i Vognfjederen siden januar 2015.

I vores computerrum har vi 7 Gamer pcér, som bliver brugt af Fritids- og Aftensklubbens medlemmer.

Fritidsklubben:

Computerrummet er et samlingspunkt for alle klubbens medlemmer, hvor de spiller forskellige computerspil..

I computerrummet lærerer børnene at bruge internettet og computeren fornuftigt. Online Chat er kombineret i de fleste online spil foreksempel. MovieStarPlanet, Minecraft osv. Min opgave er at forklare dem at de skal passe på når de chatter med anonyme mennesker.

Mange gange har jeg fået forskellige børn på forskellige gamming niveauer at spille sammen. På denne måde kan jeg prøve at lærere dem hvordan de kan hjælpe hinanden, lærere at sammenarbejde, kommunikere høfligt og respektere hinanden. 

Når børnene skal spille på en computer skal de skrive deres navne på en liste, hvor de kan spille i 45 minutter. Børnene må kun spille i 45 minutter om dagen.

Der er altid flere dreng end piger i rummet hvor nogle gange er ikke flere ledige computer til piger .Derfor har vi lavet Mande-mandag og Tøsse-tirsdag ordningen hvor det kun er drengene som har adgang  til rummet frem til klokken 17.00 om mandagen og det samme for piger om tirsdagen.

Aftenklubben:

Aftenklubbens medlemmer må kun spille de spil vi har installeret på pcérne .

Er I tvivl om noget omkring computer-rummet,  er I meget vedkommene til at kontakte mig på

31 12 13 29 eller på Mahy@gentofte.dk.

Med venlig hilsen

Mahmoud